• Татьяна Юрьевна

Як повідомити ДПІ, якщо у підприємця-"єдинника"выдкрито нову торгівельну точку 👓

Відповідь: підприємець-"єдинник", який відкрив нову торговельну точку, має повідомити про це контролюючі органи та які штрафні санкції передбачено у разі неповідомлення". У разі виникнення змін у відомостях, зокрема у разі зміни місця провадження господарської діяльності, суб’єкти господарювання повинні подати заяву до контролю¬ючого органу з відповідними відомостями. Така заява подається платниками єдиного податку: • першої і другої груп — не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни; • третьої групи — разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни (п.п. 298.5, 298.6 ст.298 ПКУ). Згідно з п.299.7 ст.299 цього Кодексу до реєстру платників єдиного ¬податку (далі — Реєстр) вносяться відповідні відомості про такого платника. Відомості, що вносяться до реєстру: • ПІБ фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті) • податкова адреса суб’єкта господарювання • місце провадження господарської діяльності • обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності • ставка єдиного податку та група платника податку • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування • дата реєстрації • види господарської діяльності • дата анулювання реєстрації Зміни до реєстру платників єдиного податку вносяться в день подання платником відповідної заяви. Для здійснення такого податкового контролю застосовується Порядок №1588, яким передбачено, що платник податків зобов’язаний повідомляти про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП (додаток 10 до Порядку №1588). Таке повідомлення повинні подавати всі фізичні особи — підприємці в разі наявності, виникнення, зміни типу об’єкта оподаткування. Згідно з п.8.4 розділу восьмого Порядку № 1588 повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП (дод.11 до зазначеного Порядку) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Відповідно до встановленої форми №20-ОПП у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування (зміну типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування) платник податків при поданні повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією зазначає у другій графі відомостей про об’єкти оподаткування код ознаки надання інформації 3 «Надання інформації щодо зміни відомостей про об’єкт оподаткування (зміна типу, найменування, місце¬знаходження тощо». Таким чином, фізична особа — підприємець — платник єдиного податку при відкритті нового торговельного об’єкта повинна подати відповідну заяву до органу ДФС за місцем реєстрації та повідомити про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, шляхом подання повідомлення за формою №20-ОПП. Неподання у строки та у випадках, передбачених Податковим кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, згідно з вимогами, встановленими Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 170 грн (п.117.1 ст.117 Кодексу). Неусунення таких порушень або ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої було застосовано штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн.


Просмотров: 2Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка