• Татьяна Юрьевна

Як підприємцю оформити видачу готівки своєму працівнику на відрядження 👓

Відповідь: чинним законодавством чітко не визначено форми документів, які повинні складати підприємці при видачі коштів на відрядження або під звіт. Тому податківці рекомендують оформляти первинні документи, дотримуючись вимог част.ІІ ст. 9 Закону про бухоблік. Як пояснює ДФС, видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо. Водночас п.4.2 глави 4 Положення №637 передбачено, що підприємці касової книги не ведуть. Ст.51 ЦКУ визначено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, які регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин. Згідно з частиною другою ст.9 Закону про бухоблік первинні документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов’язкові реквізити: • назву документа (форми); • дату складання; • назву підприємства, від імені якого складено документ; • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. П.3 Порядку №841, Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається до закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт. Однак чинним законодавством чітко не визначено форми документів, які повинні складати фізичні особи – підприємці при видачі коштів на відрядження або під звіт.


Просмотров: 6

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка