• Татьяна Юрьевна

Як повідомити ДФС, якщо платник єдиного податку змінив місце провадження діяльності 👓

Відповідь: зг. п.299.1 ПКУ реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. Згідно з п.299.7 ПКУ до реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості:

- прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

- податкова адреса суб’єкта господарювання;

- місце провадження господарської діяльності;

- обрані фізичною особою – підприємцем І та ІІ груп види господарської діяльності;

- ставка єдиного податку та група платника податку;

- дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

- дата реєстрації;

- види господарської діяльності;

- дата анулювання реєстрації.

При цьому у разі зміни відомостей, передбачених пп.15 п.299.7 ПКУ, до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви вносяться відповідні зміни (п.299.8 ПКУ).

У разі зміни прізвища, імені, по батькові ФОП або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін (п.298.4 ПКУ).

Якщо змінилася податкова адреса суб’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності, види господарської діяльності, заява подається платниками єдиного податку І і ІІ груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п.298.5 ПКУ). У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку ІІІ групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни (п.298.6 ПКУ).

Строки подання заяви на зміну ставки та групи платників єдиного податку визначені в п.293.8 ПКУ. Отже, для внесення змін до реєстру платників єдиного податку при зміні відомостей платник має подати відповідну заяву про зміни у строки, встановлені ПКУ. За бажанням платника контролюючий орган видає витяг з реєстру платників єдиного податку.

Джерело ДФС у Житомирській області

#реєстрація #єдинник #податківець #платник #звіт

Просмотров: 6Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка