• Татьяна Юрьевна

Щодо строку давності для застосування фінансових санкцій за порушення трудового законодавства 👓

Відповідь: ст.265 КЗпП України передбачено, що посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Юридичні особи та ФЛП, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у випадках, передбачених част. ІІ ст.265 КЗпП України. Зазначені штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених гл.27 Господарського кодексу України.

Штрафи, зазначені у част. ІІ ст.265 КЗпП України, накладаються у порядку, встановленому постановою КМУ від 17.07.13р. N509, відповідно до якої штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та їх заступниками. Штрафи можуть бути накладені на підставі: рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої роботи чи роботи на умовах неповного робочого часу в разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, в установі, організації; акта про виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади; акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю. Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджений постановою КМУ від 26.04.17р. N295. Зазначеним Порядком не передбачено і не встановлено період, за який може здійснюватися інспекційне відвідування. Ст.16 Конвенції Міжнародної організації праці N81 1947 року про інспекцію праці у промисловості і торгівлі, ратифікованої Законом України від 08.09.04р. N1985-IV, передбачено, що інспекції на підприємствах проводяться так часто і так ретельно, як це необхідно для забезпечення ефективного застосування відповідних правових норм. Таким чином, строки застосування штрафних санкцій відповідно до част. ІІ ст.265 КЗпП України, чинним законодавством не встановлені.


Лист Держпраці від 29.12.2017 р. N 12291/4/4.1-ДП17

Просмотров: 23Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все