• Татьяна Юрьевна

Щодо створення веб-сайту у вигляді бухгалтерських проводок 👓

Відповідь: до НА, згідно п.4 та 6 П(С)БО 8, може бути віднесено актив із такими ознаками: • актив не має матеріальної форми; • може бути ідентифікований (підприємство здійснює його контроль); • є імовірність одержання майбутніх економічних вигід; • вартість може бути достовірно визначена.

Якщо ознаки веб-сайту відповідають зазначеним вище, в обліку юрособи такий актив відноситься до НА. Відображення операцій в бухобліку пов’язаних з НА наводиться у Методрекомендаціях №1327. Відповідно до п.11 П(С)БО 8 первісна вартість придбаного НА складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням. Введення в господарський оборот НА оформлюється актом типової форми первинного обліку №НА-1 (затверджена наказом Мінфіну від 22.11.04р. №732), який складається комісією по підприємству в одному примірнику. 1) Витрати на придбання (створення та удосконалення) об'єктів НА відображають на субрахунку 154 з Кт субрахунку 631. 2) Введення в експлуатацію веб-сайту в бухгалтерському обліку відображається за дебетом субрахунка 127 «Інші нематеріальні активи» у кореспонденції з субрахунком 154, на якому відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами такого активу. 3) Нарахування амортизації НА відображається за Кт субрахунка 133 у кореспонденції з субрахунком витрат. Підприємство самостійно встановлює строк корисного використання такого активу і нараховує амортизацію відповідно до п.25 П(С)БО 8. При зарахуванні НА у вигляді сайта на баланс у розпорядчому акті по підприємству встановлюється строк корисного використання. Протягом цього строку здійснюється систематичний розподіл вартості у вигляді нарахування амортизації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому НА введено в господарський оборот. Метод амортизації підприємство обирає самостійно виходячи з умов отримання економічних вигід. Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з НА наводиться у додатку до Методрекомендацій №1327. Усі показники податкового обліку формуються на підставі первинних документів та регістрів бухобліку. Враховуючи пп.134.1.1 ПКУ платники податку на прибуток визначають об'єкт оподаткування шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного у фінзвітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розд.ІІІ ПКУ. Визначають податкові різниці не всі платники цього податку, а лише ті, хто зобов'язаний це робити, або ті, які прийняли відповідне рішення. Серед операцій, за якими виникають податкові різниці, є нарахування та розрахунок амортизації, уцінка та дооцінка, а також ліквідація та продаж НА. І, до речі, щодо визначення строку корисного використання. Зверніть увагу на обмеження у податковому обліку. Якщо у правовстановлюючому документі строку дії права використання НА не встановлено, то згідно з пп.138.3.4 ПКУ такий строк визначається платником податку самостійно, але не може становити менше 2 та більше 10 років.


Просмотров: 5Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка