• Татьяна Юрьевна

Щодо перерахування авансу на придбання необхідних для виконання робіт матеріалів, виробів 👓

Відповідь: ч.І ст.49 Бюджетного кодексу України регламентовано, що розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов'язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством. Виключні випадки та терміни проведення попередньої оплати при закупівлі за бюджетні кошти відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів визначено постановою КМУ від 23.04.14р. N117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти". Зокрема, відповідно до підп.3 п.1 постанови N117, передбачено здійснення попередньої оплати на строк не більше трьох місяців робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла. Порядок державного фінансування капітального будівництва, затверджений постановою КМУ від 27.12.01р. N1764, регламентує, зокрема, розмір авансу (попередньої оплати) та цілі, на які він може бути використаний. Так, п.19 Порядку N1764 передбачено, що замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. З огляду на зазначене, при укладанні договорів, які передбачають здійснення авансу (попередньої оплати), розпорядники бюджетних коштів мають дотримуватись вимог постанови N117. Якщо договір укладений на здійснення капітальних видатків, такий договір має виконуватись з урахуванням вимог постанови N117, в тому числі п.21, та Порядку N1764

Джерело buhgalter.com.ua / Лист ДКСУ від 04.04.19р. N16-07-07/6125

Просмотров: 159Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все