• Татьяна Юрьевна

Прийняття на роботу — без повідомлення про це ДФС: законопроект

Пост обновлен 6 дек. 2019 г.

Нагадуємо, що ще 02.03.18р Мінекономрозвитку оприлюднило проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні". Як зазначено у пояснювальній записці, зміни вносяться з метою "поліпшення інвестиційного клімату України за напрямами, обраними внаслідок комплексної оцінки відповідності законодавства України кращим світовим практикам, описаним Групою Світового банку у методології рейтингу Doing Business".

Що пропонується законопроектом?

1) Звільнити роботодавців від обов'язку повідомляти ДФС про прийняття працівника на роботу до початку роботи за укладеним трудовим договором.

Згідно з передбаченими змінами, працівника не можна буде допускати до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Якщо інформація про прийнятого працівника не була відображена у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний протягом 1 робочого дня після спливу граничного строку подання такого податкового розрахунку повідомити ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому КабМіном.

2) Внести зміни до КУпАП щодо захисту прав акціонерів. Зокрема, передбачити:

• відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами (штраф у розмірі від 100 до 500 н.м.д.г. з позбавленням права займати будь-які посади в органах управління господарських товариств);

• включення питання про вибір незалежного аудитора публічного акціонерного товариства до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;

• поширення правила про обов’язкову пропозицію викупу на акціонерів, які придбавають 50% акцій товариства;

• розширення переліку правочинів, які вважаються правочинами із заінтересованістю.

3) У ГПКУ передбачити можливість витребовування категорії доказів.

Уточнено, що сторона має право подати клопотання про витребування групи документів як доказів. У клопотанні про витребування групи документів як доказів зазначаються відомості, передбачені частиною другою цієї статті, а також ознаки, за якими відповідну групу документів може бути ідентифіковано.

4) У ЦКУ передбачити зміни у сфері забезпечення виконання договірних зобов’язань:

• зобов’язання може бути забезпечене шляхом передання кредиторові у довірчу власність майна - об’єкту забезпечення;

• кредитор виступає власником майна та може реалізувати об’єкт забезпечення від свого імені у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань;

• об’єкт забезпечення не входить до ліквідаційної маси боржника або кредитора, а тому порушення провадження у справі про банкрутство не зможе завадити зверненню стягнення на майно;

• боржникам надаються певні гарантії, які б дозволяли зменшити ризики зловживання кредиторами своїми правами;

• статус кредитора як довірчого власника обмежує можливість боржника вивести об’єкт забезпечення з-під обтяження та уникнути виконання зобов’язання.

5) У сфері будівництва (зміни до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”):

• виключається можливість здійснення архітектурної діяльності особами, які не здобули вищої освіти за необхідним напрямом професійної атестації;

• встановлюється швидка та прозора процедура присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна;

• скасовується обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту.

6) У сфері взаємовідносин держави та суб’єктів господарювання виключається необхідність застосування печаток суб’єктами приватного права, які не виконують публічні (делеговані) повноваження.

7) У сфері відновлення платоспроможності та банкрутства:

• встановлюється перехід повноважень зборів кредиторів та комітету кредиторів до мажоритарного кредитора;

• надається можливість позасудового звернення стягнення на заставлене майно у випадку встановлення судом у справі про банкрутство наявності вирішального впливу кредитора, вимоги якого забезпечені заставою.

8) У сфері правочинів з нерухомістю виключається можливість безпідставного витребовування експертної грошової оцінки земельної ділянки під час нотаріального посвідчення договорів про відчуження такої земельної ділянки, які укладаються між юридичними особами.

У разі прийняття цього Закону, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Просмотров: 5Комментариев: 0