• Татьяна Юрьевна

Працівник йде у відпустку у день, який відпрацьовують напередодні 👓

Постійне сезонне питання як від роботодавців так і від працівників – коли треба виходити на роботу у разі перенесення робочих днів, які передують святковим?

Відповідь: згiдно iз ч.3 ст.67 КЗпП у випадку коли святковий або неробочий день (ст.73 КЗпП) збiгається з вихiдним днем, вихiдний день переноситься на наступний пiсля святкового або неробочого. Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також рацiонального використання робочого часу розпорядженнями КМУ рекомендується переносити робочi днi для працiвникiв, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями у суботу та недiлю. У зв'язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендацiйний характер, рiшення про перенесення робочих днiв приймається роботодавцем, що призводить до змiни графiка роботи пiдприємства. Тому всi дiї щодо надання вiдпусток, виходу на роботу та оплати лiкарняних мають вiдбуватись на пiдставi прийнятого на пiдприємствi рiшення щодо перенесення робочих днiв, тобто по змiненому у зв'язку перенесенням робочих днiв графiку роботи пiдприємства. При цьому слiд мати на увазi, що у разi перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню на iнший вихiдний день, для збереження балансу робочого часу за рiк тривалiсть роботи у цей перенесений робочий день має вiдповiдати тривалостi передсвяткового робочого дня, як це передбачено ст.53 КЗпП.

За матеріалами «ДтКт»

Просмотров: 5Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все