• Татьяна Юрьевна

Права Державної податкової служби відтепер розширено

Як зміниться Положення про Державну податкову службу України в частині самопредставництва та прав податкової. Постановою Кабміну від 27 липня №643 затверджено зміни до Положення про Державну податкову службу України. Окрім того, що на ДПС тепер покладено контроль за виробництвом та обігом рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зміни містять чимало цікавих «новацій».

Положення у пункті 5 доповнено підпунктом 15 такого змісту: ДПС з метою організації своєї діяльності. Визначено, що ДПС для виконання покладених на неї завдань має право аналізувати фінансовий стан платника податків, що має податковий борг, та стан забезпечення такого боргу податковою заставою.

Також ДПС надається ще ряд нових прав (доповнення п. 6 Положення):

- користуватися у службових справах засобами зв’язку, що належать платникам податків, з їх дозволу або з дозволу посадових осіб таких платників;

- залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів, застосовувати під час здійснення податковим керуючим повноважень, визначених Податковим кодексом України, фотозйомку та відеозапис;

- одержувати безоплатно для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків від платників податків, а також Національного банку та його установ необхідні відомості про суми доходів, виплачених фізичним особам, та утриманих з них податків, зборів, платежів:

- від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону - про державну реєстрацію та видачу ліцензій суб’єктам господарської діяльності; від органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб; про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього;

- від органів державної реєстрації актів цивільного стану — про фізичних осіб, які померли; а також одержувати безоплатно інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

- одержувати безоплатно від органів статистики дані, необхідні для використання під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

- надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- одержувати безоплатно від органів, що забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень контролюючими органами щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків, у встановленому законом порядку;

- приймати рішення про зміну основного та неосновного місця обліку великих платників податків, зняття їх з обліку та переведення до територіального органу ДПС, що здійснює податкове супроводження великих платників податків (його структурних підрозділів), та інших територіальних органів ДПС;

- під час проведення перевірки та розгляду результатів перевірки отримувати письмові пояснення від посадових (службових) осіб з питань, що стосуються предмета перевірки, та їх документальне підтвердження, зокрема щодо провадження особою господарської діяльності без державної реєстрації;

- одержувати пояснення від роботодавців та/або їх працівників, та/або осіб, праця яких використовується без документального оформлення, під час проведення перевірок стану дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), дотримання податковим агентом податкового законодавства щодо оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (зокрема без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, зокрема внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом;

- здійснювати інші права, передбачені законом.

В Положенні уточнюється, що ДПС очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу. На даний час у п. 10 прописано, що голова ДПС призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Цю норму прибрали.

ДПС здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку її територіальні органи. ДПС та її територіальні органи є контролюючими органами (податковими органами, органами стягнення). Голова ДПС затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДПС, призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників (за погодженням з Міністром фінансів), заступників керівників. Доповнено, що голова ДПС укладає та розриває з державними службовцями апарату ДПС контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому КМУ. Цікавим також є те, що голова ДПС (зміни до підпунктів 30 і 31) надає посадовим (службовим) особам апарату ДПС повноваження на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, чинними міжнародними договорами України, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на ДПС, Законом «Про державну службу» та іншими законами, зокрема на:

- підписання у межах компетенції запитів, листів, листів-відповідей, індивідуальних податкових консультацій; прийняття рішень про продовження строку розгляду звернень на отримання індивідуальних податкових консультацій, скарг, рішень за результатами розгляду скарг, рішень про внесення/відмову у внесенні відомостей про індивідуальні податкові консультації до єдиного реєстру індивідуальних податкових консультацій; підписання ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на виробництво, право оптової торгівлі підакцизними товарами, прийняття інших рішень та підписання інших документів у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, законами України, порядками, положеннями та інструкціями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та ДПС;

- здійснення окремих повноважень, визначених Законом України “Про державну службу”, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- підписання документів з фінансових питань;

- укладення договорів та проведення публічних закупівель;

- підписання інших документів з питань діяльності ДПС у межах, визначених законодавством;

Також Голова ДПС надає посадовим (службовим) особам територіальних органів ДПС повноваження на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на ДПС, законодавством про державну службу та іншими законами, зокрема на:

- підписання у межах компетенції запитів, листів, листів-відповідей, індивідуальних податкових консультацій, повідомлень, книг обліку доходів, книг обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи ― підприємці, довідок, податкових вимог, інкасових доручень, висновків, електронних висновків/електронних повідомлень, реєстраційних посвідчень про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, реєстрів, витягів з реєстрів, заяв до органів реєстрації та державної виконавчої служби, направлень на проведення перевірок, ліцензій (дублікатів ліцензій) та додатків до них (дублікатів додатків) на роздрібну торгівлю підакцизними товарами, зберігання пального, актів, звітів, договорів-доручень, прийняття податкових повідомлень-рішень, взяття на облік, погашення та опротестування податкових векселів, прийняття інших рішень та підписання інших документів у межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, законами України, порядками, положеннями та інструкціями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та ДПС;

- здійснення окремих повноважень, визначених Законом України “Про державну службу”, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- укладення договорів та проведення публічних закупівель;

- підписання інших документів з питань діяльності територіальних органів ДПС у межах, визначених законодавством.

До внесення змін ці пункти виглядали так:

«30) надає посадовим (службовим) особам апарату ДПС повноваження на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС;

31) погоджує керівникам територіальних органів ДПС надання посадовим (службовим) особам таких органів повноважень на виконання певних функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, законодавством з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС».

Окрім того, виключено пункти стосовно того, що ДПС забезпечує в апараті ДПС та її територіальних органах безпеку діяльності державних службовців та інших працівників від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків (п. 49) та проводить перевірку достовірності відомостей, зазначених у пункті 2 частини п’ятої статті 5 Закону «Про очищення влади» (п. 81).

Отже, в п. 27 Положення уточнено, що ДПС здійснює ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з оптової торгівлі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та контроль за таким виробництвом. Відповідно ДПС здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень у сфері виробництва та обігу рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Змінено формулювання стосовно повноважень контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального. Так, тепер визначено, що ДПС здійснює контроль за виробництвом, обігом, та реалізацією підакцизних товарів, за їх цільовим використанням. Також внесено зміни в частині того, що ДПС має здійснювати реєстрацію та вести облік платників єдиного внеску. Разом з тим, виключено норму, що ДПС забезпечує достовірність та повноту ведення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Окрім того, Положення доповнено підпунктами про те, що ДПС:

- інформує органи місцевого самоврядування про стан розрахунків з місцевими бюджетами;

- здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є державна та/або комунальна власність, а також стягнення заборгованості із зазначених платежів до бюджету в порядку, встановленому ПК;

- здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету дивідендів на державну частку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а також господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких перебувають у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків;

- подає органам місцевого самоврядування звітність, визначену підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 ПК, у тому числі щодо платників податків — юридичних осіб.

Джерело sud.ua/ Автор Наталья Мамченко

Просмотров: 501Комментариев: 0