• Татьяна Юрьевна

Мінфін змінив облік витрат та норми П(С)БО 25

Пост обновлен 30 июля 2019 г.

Шодо наказу Мінфіну від 31.05.19р. №226 (зареєстрований в Мін'юсті 27.06.19р. за №685/33656), яким внесено зміни до:

1. Наказу МФУ від 25.02.2000р. №39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"». Цей стандарт тепер матиме назву НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». Його норми мають застосовувати мікропідприємства, малі підприємства, непідприємницькі товариства, представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), зокрема:

1) для складання Фінансової звітності малого підприємства:

- малими підприємствами - юридичними особами, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (крім тих, яким відповідно до податкового законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів та витрат);

- представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності;

2) для складання Фінансової звітності мікропідприємства:

- мікропідприємствами - юридичними особами, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

- підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

- непідприємницькими товариствами.

Підприємства, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відповідно до податкового законодавства, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за НП(С)БО.

Щодо фінансової звітності малого підприємництва уточнено, що у статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, віднесених до складу нематеріальних активів. У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

Відповідно у Фінансову звітність малого підприємства додано окремі рядки для нематеріальних активів. Форму №1-м після рядка доповнено новими позиціям:

- нематеріальні активи — 1000

- первісна вартість — 1001

- накопичена амортизація — 1002

2. Наказу МФУ від 19.04.01р. №186 «Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку». Спрощений План рахунків можуть застосовувати юридичні особи, які відповідно до Закону про бухобілк визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності. Підприємства застосовують спрощений План рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».

3. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.1999р. №291. Тепер рахунки класу 9 "Витрати діяльності" будуть вести усі підприємства з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами". З Інструкції прибрали виняток, який стосувався суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності. Визначено, що юрособи, які відповідно до Закону про бухоблік є мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть застосовувати спрощений План рахунків №186.

Крім того, у класі 8 "Витрати за елементами" виключено норми, згідно з якими:

- суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат могли використовувати тільки рахунки кл.8 із списанням до дебету рах.23 "Виробництво" щомісячно сум в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рах.79 "Фінансові результати" в кінці року або щомісяця сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат;

- рах.85 ведеться тільки тими підприємствами й організаціями, які не застосовують рахунки кл.9 "Витрати діяльності", та сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісяця в кореспонденції з дебетом рах.79 "Фінансові результати".

4. П(С)БО 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом МФУ від 28.04.06р. №415. Уточнено, що фінансові витрати визнаються, зокрема, юридичними особами, які відповідно до Закону про бухоблік визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності - витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями).

5. НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом МФУ від 07.02.13р. №73. Зазначено, що для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону про бухоблік, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються НП(С)БО 25. Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті).

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Джерело «Дебет-Кредит»

Просмотров: 7Комментариев: 0