• Татьяна Юрьевна

Готівкові розрахунки в касах підприємств 👓

Нагадуємо, що Постановою Правління НБУ від 29.12.17р №148 затверджено Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні. Постанову було опрелюднено на сайті НБУ 04.01.18р, а чинності вона набрала 05.01.18р. Говориться в ній про наступне:

1. Оприбуткування готівки в касі (пп.11,12 Положення). Починаючи з 05.01.18р. оприбуткування готівки в касах підприємств, відокремлених підрозділів, які розраховуються готівкою, користуючись касовими ордерами, касовою книгою, є веденням обліку готівки в повній сумі ії фактичних надходжень. Що суттєво - тепер підприємства зобов`язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі підприємства на підставі Положення №148, в якому максимально врахувати особливості праці, як самого підприємства, так и його відокремлених підрозділів: внутришній розклад праці, ії режим, графіки змінності, порядок и особливості здачі готівки в банк. Для відокремлених підрозділів підприємств порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється внутрішніми документами підприємства. Розроблений порядок має співпадати з вимогами Положення та не протиречити законодавству України.

2. Обмеження готівкових розрахунків залишились без змін, тобто:

• між підприємствами чи ФЛП на протязі одного дня по одному чи декількам платіжним документам - в розмірі 10 000,00грн;

• між підприємствами чи ФЛП та физичними особами на протязі одного дня - в розмірі 50 000,00грн;

• між физичними особами по договорам куплі-продажу, нотаріально завіреним - в розмірі 50 000,00грн.

Змінилася вказана норма, передбачена в Положенні (пп.6, 7).

Тобто, резюмуючи тему готівкових розрахунків, робимо висновок, що наведені вище обмеження, не торкаються:

1. розрахунків господ/суб`єктів з бюджетними та державними фондами;

2. добровільних пожертвувань чи благодійної допомоги;

3. використання готівки, виданої задля потреб на відрядження.

Звертаємо вашу увагу, що Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджені нові типові форми касових документів, а саме:

• відомості на виплату готівки;

• прибуткового касового ордеру (ф.№КО-1);

• видаткового касового ордеру (ф №КО-2);

• журнала реєстації прибуткових та видаткових касових документів (фф.№КО-3, КО-3а);

• касової книги (ф.№КО-4);

• книги обліку виданої та отриманої головним касиром готівки (ф.№КО-5);

• акту про результати інвентарізації готівки;

• акту перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою.

Тобто, починаючи з 05.01.18р. суб`єкти господ/діяльності зобов`язані користуватись задля оформлення кассових операцій типовими формами касових документів, затверджених Постановою № 148.

4. Про ліміт каси для ФЛП. В зв`язку з питаннями підприємців, звертаємо увагу на пункт, де вказано, що банкам та ФЛП ліміт каси та строки надходження готівки не встановлюються. Також нормами Положення №148 передбачено:

• надходження готівки до банку через підприємства, які мають ліцензію НБУ на інкасацію готівки;

• застосування ЕЦП юрид/особи при наданні послуг в електронному вигляді;

• покладання функцій касира на робітника іншого підприємства, керуючись угодою на отримання послуг про надання персоналу.


Просмотров: 23Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все