• Татьяна Юрьевна

Звіт про суми податкових пільг платника податку, який має пільги з податку на прибуток 👓


Пинання: як подається звіт про суми податкових пільг платником податку, який має пільги з податку на прибуток та подає Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств лише раз на рік?

Відповідь: платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг та напрями їх використання. Суми податку та збору, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються таким суб’єктом – платником податків згідно з Порядком №1233. Цей Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку із отриманням податкових пільг.

П.2 Порядку встановлено що суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг.

Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, Звіт не подається.

Згідно п.137.4 ПКУ звітними періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п.137.5 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

П.137.5 ПКУ встановлено, що річний звітний період встановлюється для таких платників податку:

• платників податку, які зареєстровані протягом звітного року, що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному році;

• виробників сільськогосподарської продукції;

• платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності, визначений за показниками Звіту про фінансові результати, за попередній річний звітний період, не перевищує 20млн/грн.

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування, відображається у дод.ПЗ до р.05 ПЗ декларації з податку на прибуток.

У Звіті суб’єктом господарювання зазначається сума пільги у зв’язку із звільненням прибутку від оподаткування, розрахована як прибуток від пільгової діяльності, помножений на діючу ставку податку на прибуток.

З огляду на викладене, суб’єкти господарювання, що скористались пільгами з податку на прибуток підприємств подають Звіт протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів, року.

У разі якщо з початку звітного року платник податків не користувався пільгами, то Звіт про суми податкових пільг ним не подається.

Просмотров: 12Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка