• Татьяна Юрьевна

Що з податком на прибуток, якщо сплатили за ремонт орендованих ОЗ 👓

Пост обновлен 4 июля 2018 г.

Відповідь: в ДФСУ розглянули ситуацію щодо виникнення податкових різниць при здійсненні ремонту орендованих невиробничих основних фондів та нарахування амортизації на них. І ось до якову висновку дійшли. Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Тобто, простіше кажучи, амортизуються.

Такі затрати збираються за субрах.153, а після закінчення поліпшення та початку експлуатації об’єкта оренди зараховуються до складу гр.«Інші необоротні матеріальні активи», субрах.117. По кожному об’єкту оренди – окремий об’єкт таких НМА. Якщо ж ремонт здійснюється з метою підтримання об’єкта в робочому стані і не призводить до збільшення вигод від використання такого об’єкта, то вартість ремонту відноситься до поточних витрат підприємства. Яких саме – визначається залежно від напрямку використання об’єкта оренди. Це, що стосується бухгалтерського обліку.

Щодо податкового обліку. Як відомо, податковий облік щодо податку на прибуток у вигляді коригування бухгалтерського фінрезультату на різниці, встановлені ПКУ, здійснюють не всі. Лише ті, в кого річний обсяг доходів перевищив 20 млн грн, та ті, хто вирішив це робити добровільно зг пп.134.1.1 ПКУ. Якщо орендований об’єкт використовується у господарській діяльності, то проблем немає. Стосовно поліпшень орендованих матеріальних об’єктів – вони відображаються у гр.9.

Хоча в бухгалтерському обліку витрати на поліпшення визнаються не ОЗ, а іншими НМА, податківці наполягають: орендар має збільшити фінрезультат на суму бухгалтерської амортизації і зменшити фінрезультат на суму податкової амортизації за такими об’єктами. А що, як об’єкт оренди використовується, та не в господарській діяльності? В бухгалтерському обліку це мало що змінить, крім рахунку витрат. А в податковому зг пп.138.3.2 ПКУ в податковому обліку ремонт/поліпшення таких об’єктів оренди не амортизуються і проводяться за рахунок відповідних витрат. Та про які витрати мова, як їх вже немає? ПКУ не уточнює. Навпаки встановлені спеціальні податкові різниці для таких випадків.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується, зокрема:

- на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

- на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується, зокрема:

- на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно п.138.3 ПКУ. При цьому зг.пп.138.3.2 ПКУ не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів, невиробничих нематеріальних активів;

- на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об'єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об'єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів, але не більше суми доходу, отриманої від такого продажу.

Отже, якщо орендар здійснив поліпшення орендованого невиробничого ОЗ, то на суму нарахованої амортизації вартості такого поліпшення орендар збільшує фінрезультат. Той самий наслідок буде і у випадку, якщо орендар поніс витрати на ремонт орендованого невиробничого ОЗ. Без права зменшення фінрезультату на суму податкової амортизації – її просто не буде.

Спробувати провести зменшення фінрезультату, звісно, можна – у випадку, якщо орендодавець відшкодовує витрати орендаря на цей ремонт/поліпшення. Та чи погодяться податківці, що в цьому випадку відбувся продаж податкового об’єкта ОЗ? Про це варто отримати власну ІПК.


По материалам журнала ДтКт

Просмотров: 14Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все