• Татьяна Юрьевна

Порядок заповнення нових форм прибуткового та видаткового касових ордерів 👓

Відповідь: положенням №148 затверджено нові типові форми касових документів, зокрема, ПКО та ВКО. Заповнення ПКО здійснюється т.ч.:

1. у р.«Найменування підприємства/ установи/організації» вказується назва суб’єкта господарювання, який приймає готівкові кошти;

2. у р.«Прибутковий касовий ордер №» ставиться № та дата оформлення касового ордеру;

3. у кол.табл.зазначається № кореспондуючого рах., код аналітичного рах., сума, яка отримана (включаючи і суму ПДВ) та код цільового призначення;

4. у р.«Прийнято від» зазначається інформація про суб’єкт господарювання від якої прийняті готівкові кошти;

5. у р.«Підстава» зазначаються підстава щодо оприбуткованих коштів;

6. у р.«Сума» зазначається фактично отримана сума коштів. Якщо платник податків є платником ПДВ, то в даному полі зазначається загальна сума отриманих коштів;

7. у р.«Додатки» зазначаються додаткові документи та ставляться підписи касира, який отримав кошти і головного бухгалтера.

Заповнення ВКО здійснюється т.ч:

1. у р.«Найменування підприємства» вказується назва суб’єкта господарювання, який видає готівкові кошти;

2. у р.«Видатковий касовий ордер» ставиться № та дата оформлення ВКО;

3. у кол.табл.зазначаються № документа, дата складання, номер кореспондуючого рах., код аналітичного рах., сума, код цільового призначення;

4. у р.«Видати» зазначається ПІБ. особи, яка отримує кошти;

5. у р.«Підстава» відображаються підстави щодо видачі даних коштів;

6. у р.«Сума» зазначається фактично видана сума коштів;

7. у р. «Додаток» зазначаються додаткові документи;

8. у рр..«Керівник» та «Головний бухгалтер» зазначаються підпис, ПІБ керівника і головного бухгалтера;

9. у р.«Одержав» відображається прописом сума отриманих коштів та дата отримання;

10. у р. «Підпис одержувача» проставляється підпис особи, яка отримала кошти;

11. у р. «Видав касир» зазначається підпис, ПІБ касира, який видав кошти.

І ще. У новій формі ВКО у р.«Видатковий касовий ордер» ставиться тільки дата оформлення касового ордеру. А у кол.табл.зазначаються №з/п, № документа, дата складання, № кореспондуючого рах., код аналітичного рах., сума, код цільового призначення. Окремих правил для нумерації касових ордерів у Положенні №148 не встановлено. Тільки за п.35 Положення №148 касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються в справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов'язок щодо їх зберігання.


Просмотров: 56Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все