• Татьяна Юрьевна

Чи є ТТН підтвердженням проведеної господарчої операції 👓

Відповідь: норми ПКУ, що регулюють питання податкового обліку з ПДВ при співдіяльності платників податку з поставки товарів чи послуг, чітко визначають наступні вимоги задля:

• створення та подальшої реєстрації постачальником податкової накладної в ЄДРПН — це здійснення постачальником - контрагентом покупця операції з постачання останньому товарів, послуг, чи зарахування на розрахунковий рахунок продавця передплати, зг пп. «а»/пп. «б» п.185.1; пп.«а»/пп.«б»п.187.1; абз.перші п.201.1, п.201.7, п.201.10 ПКУ;

• нарахування покупцем сум ПДВ, які відносяться до податкового кредиту — це здійснення покупцем - контрагентом постачальника операції з придбання від останнього товарів, послуг, зг.пп.«а» п.198.1, абз.1-3 п. 198.2, абз.1-2 п.198.3, абз.3 п.198.6; абз.2-3 п.201.10 ПКУ.

Згідно абз.1-2 п.44.1 ПКУ, задля оподаткування платники податку зобов`язані вести облік прибутків/витрат та інших показників, пов`язаних з визначеням обє`кту податкового обліку, ґрунтуючись на «первинці», регістрах бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документах, пов`язаних з нарахуванням та сплатою податків/зборів, передбачених законодавством України.

Планикам податків заборонено формувати показникі податкової звітності, керуючись даними, не підтвердженими вказаними документами. Знову таки, керуючись законодавчими нормами «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зазначимо:

• враховуються операції відповідно їх суті, зг.абз.8 ст.4 Закону про бух/облік, що безперечно передбачає наявність факту здійснення господ/операції, вірне тлумачення ії змісту та об`єму, тому унеможливлює відображення в первинних документах та регістрах бухг/обліку недійсних операцій з псевдоконтрагентами;

• операції з придбання чи поставці товарів, послуг, будучи подією співдіяльності підприємства та його контрагентом, викликає зміни в структурі активів та зобов`язань обох сторін – учасників співпраці, та є госп/операцією, а підгрунтям для ії відображення в облікових регістрах є первинний документ: видаткова накладна, акт чи інший документ, який свідчить про приймання-придбання товарів/послуг, або платіжне доручення, зг.абз.5, абз.11 ст.1, ч.1 ст.9 Закону про бухг/облік;

• первинний документ повинен мати всі необхідні реквізити, показник змісту та об`єму господ/операції, а також відображати посаду, мати особисті підписи чи інші дані, яки можуть ідентифікувати особу, приймавшу участь в проведенні госп/операції, та відповідальну за ії дійсність, зг.ч. 2, ч.8 ст.9 Закону про бухг/облік. Тобто «первинка», при здійсненні купівлі/продажу товарів, послуг, повинна достаменно відображати основні данні співвідносин підприємства та його контрагента;

• господ/ операція має відображатись в звітному періоді, в якому вона фактично відбулася, на підставі первинних документів в облікових регістрах. Відповідальність за достаменність даних несе особа, яка створила та підписала документ, зг.ч.5 ст.9 Закону про бухг/облік.

Резюмуючи вищевикладене: товаро-транспортна накладна створена в випадках, передбачених законодавством України:

• підтверджує факт надання послуг з перевезення товарів;

• є одним з додаткових документальних свідоцтв реальності проведення господ/ операції з поставки товарів.


Просмотров: 14Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все