• Татьяна Юрьевна

Чи передбачене законодавством безоплатне стажування 👓

Відповідь: допуск до роботи стажиста без укладення договору і без оплати його праці є порушенням вимог трудового законодавства, за яке передбачена відповідальність. Ось і приклад… Держпраці у Кіровоградській обл..розповіла про здійснення інспекційне відвідування приватного підприємця, якому належить фітнес-центр у м.Світловодську. Під час перевірки інспектори праці констатували, що за фактичним місцем функціонування діяльності підприємця роботу адміністратора залу виконувала особа на умовах договору стажування. В договорі стажування було зазначено, що підприємець зобов’язується вивчити стажера трудовим обов’язкам за спеціальністю «адміністратор фітнес-центру» на безоплатній основі, надати стажеру робоче місце, обладнане відповідно до правил і норм охорони праці, а стажер, своєю чергою, зобов’язаний дотримуватися встановлених ФОП правил внутрішнього трудового розпорядку, норм охорони праці, режиму стажування. Як зауважують у Держпраці, в цьому випадку правовідносини між «стажером» та підприємцем були по суті трудовими відносинами, а їх оформлення є формальним і спрямоване лише на надання трудовому договору форми договору стажування. Тобто має місце заміна трудових правовідносин іншими відносинами. Вказане є порушенням вимог ст.24 КЗпП, якою передбачено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення ДФС про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому КМУ. Отже, за підміну трудових відносин приватний підприємець м. Світловодська, власник фітнес-центру, може сплати штраф у сумі 111690грн. Адже відповідно до чинного законодавства застосування стажування можливе лише до студентів або осіб, які мають статус безробітних. Так, з метою розширення можливостей для підвищення конкурентоспроможності молоді, ст. 29 Закону №5067 надається можливість студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час. Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів затверджена постановою КМУ від 16.01.13р. №20. Іншим випадком, коли чинним законодавством передбачається можливість стажування особи, є випадок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних. Так, відповідно до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, стажування – це підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків за професією або на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця. Відповідно, громадяни, які мають офіційний статус безробітного, можуть проходити стажування — професійне навчання працівників на виробництві, чи іншому підприємстві, організації незалежно від форми власності. У всіх інших випадках — роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу відповідно до вимог ст.24 КЗпПУ. При укладенні трудового договору з фізичною особою, тобто працівником, дотримання письмової форми є обов'язковим (п.6 ч.1 ст.24 КЗпП). Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, згідно з якою працівник зобов'язується виконувати певну роботу з підпорядкуванням установленому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати йому зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання цієї роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін. Вимогами ст.21, 23, 24, 26 КЗпП не передбачено проходження стажування особою, яка бажає працевлаштуватися шляхом укладення трудового договору, для перевірки її кваліфікації та навиків роботи або отримання таких. Стажування в цілях придбання практичних навиків, необхідних для виконання посадових обов'язків, може бути організоване за наявності відповідного договору між роботодавцем, претендентом на посаду (безробітним) і державним центром зайнятості (ст.35 Закону №5067). Підприємець не надав в ході інспекційного відвідування договір про професійне навчання найманого працівника, наказ про організацію стажування, програму стажування, будь-які інші документи, що підтверджують врегулювання відносин між роботодавцем і стажистом згідно з вимогами Закону №5067. Отже, підприємець не мав права допускати до роботи стажиста без укладення з ним договору і без оплати його праці. Учинивши так, підприємець порушив вимоги трудового законодавства і понесе за це покарання. Держпраці наголошує: офіційне оформлення працевлаштування є, насамперед, гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового процесу з метою досягнення позитивного результату. Водночас для роботодавця - це і позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

За матеріалами «ДтКт»

Просмотров: 10Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка