• Татьяна Юрьевна

Щодо змін у звіті про контрольовані операції

Мінфін наказом від 10.06.19р. №242 (зареєстрований в Мін'юсті 04.07.219р. за №726/33697) вніс незначні зміни до форми Звіту про контрольовані операції. А саме:

1. Таблицю "Загальні відомості про контрольовані операції" доповнено новим рядком для внесення загальної суми контрольованих операцій з контрагентом;

2. У новій редакції викладено:

- примітку до звіту: "* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті";

- Додаток 1. Інформація про пов'язаність осіб;

- Додаток 2. Код ознаки пов'язаності особи.

Також змін зазнав Порядку складання Звіту про контрольовані операції. Зокрема, уточнено, що:

- у разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента;

- у разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) у гр. 7 та 8 зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція;

- у разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні у гр.14 та 15 зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва;

- у гр.16 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту (договору), зазначена у первинних документах, із точністю до другого знака після коми. Якщо предметом контрольованої операції є:

А) фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні;

Б) сплата роялті, франшизи тощо, ставка яких визначена у відсотках до відповідної бази нарахувань, зазначається відсоткова ставка відповідно до договору (контракту);

В) фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, у графі проставляється "0";

- у разі якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, у гр.17 зазначається сума фінансування у валюті операції.

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Відповідно до п.46.6 ПКУ оновлені форми податкової звітності повинні застосовуватися для звітування за період, наступний за періодом їхнього офіційного опублікування. Тобто за правилами ПКУ вперше за оновленою формою звітувати з ТЦУ потрібно за 2019 рік до 1 жовтня 2020 року.

Джерело «Дебет-Кредит»/ Волос Наталія

Просмотров: 0Комментариев: 0

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка