• Татьяна Юрьевна

За необгрунтовану відмову в працевлаштуванні планують штрафувати

Роботодавців пропонують штрафувати за залучення працівників до роботи, не обумовленої трудовим договором, та необґрунтовані відмови у прийнятті на роботу. Нагадаємо, що щє

15 травня 2019 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №10294 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового регулювання гарантій реалізації особою прав на працю». Пропонувалось наступне:

1. Зобов'язати рган из питань зайнятості за погодженням із власниками або уповноваженими ними органами щорічно встановлювати додаткові квоти (броню) щодо працевлаштування неповнолітніх, тимчасово переміщених осіб, осіб з інвалідністю, учасників АТО, осіб старших сорока років та інших осіб, визначених на підставі кодифікованого закону про працю (без урахування обов’язкових квот (броні) відповідно до закону.

2. Заборонити необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу. Власник або уповноважений ним орган протягом трьох робочих днів, на вимогу фізичної особи, зобов’язаний буде надати письмове обґрунтоване повідомлення про причини відмови у прийнятті на роботу, наявність інших вакансій, роз’яснення можливості оскарження відповідного рішення.

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку не поширювати на трудові договори у випадку роботи вдома.

4. Запровадити таку підставу для відмови у прийнятті на роботу або припинення трудового договору, як надання фізичною особою підроблених документів та/або завідомо неправдивої інформації щодо професійного досвіду, освіти, стану здоров’я, якщо така інформація є суттєвою для виконання трудової функції за трудовим договором, крім випадків, коли роботодавець вимагає надання фізичною особою інформації, надання якої заборонено законом.

5. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці також надавати працівникам, які мають інвалідність, працівникам на утриманні яких перебуває інвалід першої або другої групи, дитина-інвалід, інвалід з дитинства.

6. Передбачити відповідальність роботодавця у разі:

- необґрунтованості відмови у прийнятті на роботу - двократний розмір мінімальної зарплати за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні;

- залучення працівника до роботи, яка не обумовлена трудовим договором з працівником - 30-кратний розмір мінімальної зарплати.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Джерело «Дебет-Кредит»

Просмотров: 36Комментариев: 0