• Татьяна Юрьевна

Чи є порушенням, якщо засновник без оформлених трудових відносин перебуває в офісі 👓

Питання: чи може перебування одного зі засновників в офісі товариства розцінюватися інспектором Держпраці як приховування трудових відносин?

Відповідь: зг ст.101 ЦКУ засновники установи не беруть участі в управлінні нею. Також відповідно до ч.3 ст.65 ГКУ для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядову раду такого підприємства (у разі її утворення) призначає (обирає) керівника підприємства, який є підзвітним власнику, його уповноваженому органу чи наглядовій раді. Далі, згідно з ч.1 ст.89 ГКУ, управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи (рада директорів тощо) та посадові особи (керівник тощо), склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства. Тобто самі власники підприємства не беруть участі у керівництві його господарською діяльністю, проте вони мають право на отримання дивідендів у разі отримання прибутку. Відповідно до ст.167 ГКУ корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією (зверніть увагу: тут мається на увазі не щоденна робота з управління господарською діяльністю підприємства, а управління самим підприємством – зокрема, участь у загальних зборах, призначення керівника, укладання угод на особливо великі суми та ін.), право на отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. З огляду на вищевикладене, засновники не мають необхідності перебувати в офісі підприємства, якщо вони не здійснюють своїх повноважень як засновники (участь у загальних зборах тощо). Якщо фактично засновники здійснюють щоденне управління господарською діяльністю підприємства, то це фактично трудові функції з управління господарською діяльністю підприємства. Відповідно до ст.2 КЗпП право громадян України на працю - це одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, яке забезпечується державою. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством. Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Отже, якщо засновники не беруть участі в управлінні установою, то й необхідності щоденно знаходитися на робочих місцях немає. А якщо засновники знаходяться на робочих місцях, фактично здійснюють управління господарською діяльністю підприємств, але без укладення трудового договору, то тут відбувається порушення ст.24 КЗпП. У разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків - штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника щодо якого скоєно порушення

Джерело «Дебет-Кредит»

Просмотров: 6Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка