• Татьяна Юрьевна

Завітав інспектор праці місцевої ради, що він може перевірити та куди сплачувати штраф 👓

Відповідь: інспектор праці місцевої ради може перевірити оформлення трудових відносин, а також своєчасність та повноту оплати праці і додержання мінімальних гарантій з неї. Згідно з вимогами ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам місцевого самоврядування делеговано повноваження Держпраці щодо здійснення на відповідних територіях державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення і накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством. Контроль за додержанням законодавства про працю інспекторами праці ОМС здійснюється у відповідності до Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 р. №295. Відповідно до п.2 Порядку, інспектори праці органів місцевого самоврядування здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про працю (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та належним оформленням трудових відносин). Згідно з вимогами п.4 Порядку, форми акта визначаються Міністерством соціальної політики України. Наказом Мінсоцполітики від 18.08.17р. №1338, затверджені форми документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів. П.3 коментарів до розд.І акта інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю передбачено, що інспектори праці органів місцевого самоврядування заповнюють положення розд.І акта, контроль за якими покладено на них.

Враховуючи вищезазначене, інспектори праці органів місцевого самоврядування при здійсненні заходів контролю можуть досліджувати наступні питання, зазначені в цьому акті:

– щодо оформлення трудових відносин (п.3.1 – 3.13 розд.3 «Трудовий договір» част.І «Законодавство про працю» цього акта);

– щодо своєчасності та повноти обсягу оплати праці і додержання мінімальних гарантій з оплати праці (розд.6 «Оплата праці» част.І «Законодавство про працю», п.7.6, 7.19 розд.7 «Особливості використання праці осіб, що потребують додаткового соціального захисту» та п.9.7 – 9.18 розд.9 «Гарантії найманих працівників» част. II «Додаткові вимоги» цього акта).

Відповідальність за порушення законодавства про працю регламентовано, зокрема, ст.265 КЗпП. Штрафи за порушення законодавства про працю та зайнятість населення накладаються у відповідності до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.13р. №509 (зі змінами). Відповідно до абз.4 п.8 Порядку накладення штрафів Мінсоцполітики встановлює форму постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами, яку затверджено наказом №1338. Законом України від 22.11.18р. №2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» внесено зміни, зокрема, до п.38 ч.1 ст.64 Бюджетного кодексу України, якими передбачено, що до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад належать адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Враховуючи вищезазначене, уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування при розгляді питань про накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю зобов’язані керуватися КЗпП України, Бюджетним кодексом України, Порядком накладання штрафів та наказом №1338, а у формі постанови зазначати, що суми таких штрафів перераховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Держпраці у Черкаській області

Просмотров: 42Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка