• Татьяна Юрьевна

Документальна позапланова перевірка за період, який перевірявся раніше

Про правову можливість проводити документальну позапланову перевірку на підставі підп. 78.1.11 п.78.1 ст.78 ПКУ за період, який раніше перевірявся. 21.12.18р. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в рамках справи №813/2028/16, адміністративне провадження №К/9901/39880/18 (ЄДРСРУ №78811891) досліджував питання щодо правової можливості проводити документальну позапланову перевірку, зокрема, на підставі підп.78.1.11.8.1 ст.78 ПКУ за період, який раніше перевірявся. Ст.78 ПКУ передбачено порядок проведення документальних позапланових перевірок. Відповідно до підп.78.1.11 п.78.1 ст.78 ПКУ документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону. Згідно з абз.I п.78.2 ст.78 ПКУ обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах кримінального провадження. Законом України від 28.12.14р. №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», який набрав чинності з 01 січня 2015 року, п.78.2 ст.78 ПКУ доповнено абзацом другим такого змісту: «Контролюючим органам забороняється проводити документальні позапланові перевірки, які передбачені підп..78.1.1, 78.1.4, 78.1.8, 78.1.11 п.78.1 ст.78 цього Кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків». Слід зазначити, що норми абз.ІІ п.78.2 ст.78 ПКУ є спеціальними по відношенню до норм абз.І п.78.2 статті та носять імперативний характер, тобто є обов'язковими для виконання контролюючим органом. Відповідно до абз.І п.78.4 ст.78 ПКУ про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом. Системний аналіз вказаних положень дає підстави для висновку, що наказ про призначення документальної позапланової перевірки платника податків видається керівником контролюючого органу на підставі підп.78.1.11 п.78.1 ст.78 ПКУ за умови, якщо така перевірка проводиться з питань, які викладені у відповідному судовому рішенні суду (слідчого судді) чи органу досудового розслідування, та які не були предметом дослідження попередніх перевірок такого платника податків.

Тобто, Верховний Суд зазначає, що абз.ІІ п. 78.2 ст.78 ПКУ (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) не забороняє проводити документальну позапланову перевірку, зокрема, на підставі підп.78.1.11 п.78.1 ст.78 ПКУ за період, який раніше перевірявся, якщо предметом перевірки будуть інші питання, не охоплені попередніми перевірками, але при цьому чітко визначені в наказі контролюючого органу.

По материалам «Ліга.Блоги» Евгений Морозов, адвокат


Просмотров: 60Комментариев: 0

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка