• Татьяна Юрьевна

Визначаємо назву посади керівника 👓

У Національному класифікаторі України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП) є професійні найменування робіт «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» (код КП 1210.1), «Директор (керівник) малого будівельного підприємства» (код КП 1313), «Директор з економіки» (код КП 1231), «Директор комерційний» (код КП 1233). За якими критеріями підприємство належить до малих? Чи може в штатному розписі посада «Директор підприємства» бути зазначена як «Директор»? Чи можна переставляти слова в найменуванні посади, наприклад, «Комерційний директор»?

Щодо терміна «мале підприємство». Визначитися з тим, які саме підприємства належать до малих, допоможе Закон України «Про бухгалтерський облік» від 16.07.99р. № 996-XIV. У його ч.2 ст.2 зазначено, що підприємства (крім бюджетних установ) можуть належати до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств.Так, малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств і показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:— балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;— середня кількість працівників — до 50 осіб. Якщо для конкретної галузі відсутня потрібна посада «директора малого підприємства», то потрібно від загальної назви посади з кодом 1319 «Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, культури, освіти тощо)» утворити потрібну назву, наприклад, у вигляді: «Директор приватного детективного бюро» з кодом КП 1319.

Якщо ж підприємство не належить до класу малих, то код його керівника буде 1210.1 (якщо інше не зазначено в КП).При цьому в штатних розписах не потрібно наводити всю назву з КП (Директор (начальник, інший керівник) підприємства). Можна скоротити її, наприклад, до «Директор».Тепер щодо питання про перестановку слів у професійних назвах робіт і редагування професійних назв робіт на розсуд роботодавця (наприклад, «Фінансовий директор» замість «Директор фінансовий», «Комерційний директор» замість «Директор комерційний» тощо). Такі перестановка і редагування не змінюють смислу і напряму діяльності працівника (керівника, професіонала, спеціаліста, технічного службовця тощо). Проте слід пам’ятати, що згідно з положеннями п.2.14 Інструкції № 58* записи про найменування роботи, професію або посаду, на яку прийнятий працівник, виконуються для працівників і службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій. * Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93р. №58.Отже, роботодавцям і кадровикам слід виконувати вимоги КП.

За матеріалами «Бухгалтер 911» Автор : Носіков Олександр, провідний науковий співробітник НДІ праці та зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України, канд. соц. наук

Просмотров: 11Комментариев: 0

Недавние посты

Смотреть все

© 2006 - 2017   Uta Standart  All rights reserved

  • Facebook Социальной Иконка